Yargıtay, borç davalarında elektronik yazışmaları delil kabul etti

Yüksek mahkeme, borucunu inkar edip ödemekten kaçınanlara ilişkin görülen davalarda, elektronik ortamlarda yapılan yazışmalarında delil olabileceğine hükmetti.

Böylelikle WhatsApp, Facebook, Mail gibi uygulamalardaki yazışmaların delil niteliğinde olduğu belirtildi.

İHA’nın haberine göre; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 2017/1014 Esas ve 2020/4488 Karar sayılı ilam ile alacak davalarında Mail, WhatsApp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna ilişkin içtihat geliştirildi.

Bilirkişi raporu ile reddedilen dava temyizden döndü

Borcu olmamasına rağmen icra takibine maruz kalan vatandaş, borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verildi.

Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.

“Eksik inceleme davanın reddi, usul ve yasaya aykırı”

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) ’Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir.’ yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.”

Yorum yapın

şişli escort
bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
izmit escort kocaeli escort
şişli bayan escort
mecidiyeköy escort
gorukle escort
bursa escort
altıparmak escort
istanbul escort beylikdüzü escort
escort ankara