OVP’de fiyat istikrarı, liralaşma stratejisi ve tarım politikaları öne çıktı

Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışmaları tamamlandı ve son şekli ile dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanarak ilan edildi.

OVP fiyat istikrarı kapsamında, liralaşma stratejisi politikaları ile stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal üretime yönelik tedbirler öne çıktı.

OVP 2023-2025 yıllarını kapsıyor

AA’nın haberine göre, 2023-2025 yıllarına ilişkin OVP’den yaptığı derlemeye göre, program döneminde fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi amaçlanıyor.

Hedef, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 9,9 olması

TÜFE yıllık artış hızının 2025 sonunda yüzde 9,9 olması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türk Lirasının istikrarlı bir görünüm sergileyeceği, gıda enflasyonunun program dönemi içinde tek haneli seviyelere düşürüleceği öngörülüyor.

Fiyat istikrarı kalıcı olarak tesis edilecek

Belirlenen politika ve tedbirlere göre, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek.

Merkez Bankası tarafından faiz politikasıyla birlikte, zorunlu karşılıklar, likidite, teminat ve proaktif rezerv yönetimine ilişkin politika bileşeni fiyat istikrarı hedefi gözetilerek etkin bir şekilde kullanılacak.

Kalkınmaya yönelik yatırım genişletilecek

Fiyat istikrarını destekleyecek şekilde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırım, istihdam, üretim, ihracat hedefleri doğrultusunda reel sektöre uygun finansman maliyetleriyle sağlanan krediler hedef odaklı yaygınlaştırılacak.

Fiyat istikrarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen politikaların asli unsuru olan liralaşma stratejisi kapsamında finansal sistemde temel değer saklama aracının Türk lirası cinsinden varlıklar olmasını, hane halkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası cinsi kalemlerin ağırlığının artırılmasını, kamunun ve özel sektörün yurt içindeki ticari işlemlerde fiyatlama ve ödemelerinin Türk lirası temel alınarak yapılmasını sağlayacak bütüncül politikalarla finansal mimarinin geliştirilmesi sağlanacak.

Sosyal konut projeleri geliştirilecek

Salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak şekilde şehirlerde daha sağlıklı yapılaşma koşullarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri, ev yapmak isteyen vatandaşlara sunulacak.

Gıda arz güvenliği sağlanacak

Başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerinin azaltılması, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulanması ve stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretim tesis edilerek gıda arz güvenliği sağlanacak, çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam edilecek.

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilecek

Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Tarımsal destekler üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis edilecek, etkin olmayan destekleme uygulamaları sona erdirilecek.

Fiyat istikrarını desteklemek üzere gıda ve tarım ürünleri stok takip sistemi oluşturulacak ve gıda ürünleri depolarında izlenebilirlik artırılacak.

Yaş sebze ürünlerinde arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal seracılık ve sera yenileme yatırımları desteklenmeye devam edilecek.

Tarımda üretim ve tüketim yerleri yakınlaştırılacak

Lojistik ve enerji maliyetleri dikkate alındığında, gelecek dönemde büyükşehirlerin ihtiyacı olan belirli yaş sebze ve meyvenin şehirlerin kendi çevrelerinde yetiştirilmesine ilişkin kent tarımı çalışmaları başlatılacak, bu kapsamda üretim ve tüketim yerleri yakınlaştıracak.

Dijital tarım uygulamaları kapsamında, uydu, telsiz haberleşme ağları, hava araçları, yapay zeka, veri bilimi ve yoğun teknoloji kullanımıyla tahminler yapılacak, veri ve modelleme kalitesi artırılarak üretim planlaması gerçekleştirilecek.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliğin artırılarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesini ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesini teminen yeni mekanizmalar geliştirilecek.

Hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılacak

Gıda ürünlerinin en az fireyle ve makul fiyatlarla tedarikini sağlamak üzere bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.
Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini teminen üretim planlaması ve tedarik zincirinin kısaltılmasına yönelik üretici örgütleri ve kooperatifleri daha aktif hale getirilecek.

Dağıtım mekanizması oluşturulacak

Üretici örgütlerinin ortak tedarik, pazarlama, satış ve makine kullanımının yanı sıra depolama, dağıtım ve nakliye hizmetleri gibi destekleyici hizmetleri sunmasını sağlayacak mekanizmalar kurulacak.

Meraların ıslahı ve korunması sağlanacak

Sürdürülebilirlik kapsamında meraların ıslahı ve korunması çalışmalarına hız verilecek. Küçük aile işletmelerinin kırsaldaki varlığı ve tarımsal üretime katkılarını artırmak için hayvan verimini artıracak ahır ve ağılların ıslahı gerçekleştirilecek.
Fiyatların mal ve hizmetler için belirlenecek kodlar vasıtasıyla elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak fiyat verilerine ülke çapında idari veri statüsü kazandırılacak.

Yorum yapın

şişli escort
bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
izmit escort kocaeli escort
şişli bayan escort
mecidiyeköy escort
gorukle escort
bursa escort
altıparmak escort
istanbul escort beylikdüzü escort
escort ankara